Tự chạy phần mềm khi mở máy

Có một số phần mềm do nhu cầu sử dụng mà cứ mỗi lần mở máy lên là mình phải chạy nó. Vậy tại sao không để cho nó tự chạy mỗi lần ta bật máy để đỡ mất công click chuột 2 cái nhỉ? (Lười quá mà). 

Đầu tiên bạn tạo shortcut ngoài desktop cho file muốn tự chạy bằng cách sau

s01

Sau đó vào My Computer mở thư mục C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup lên và chép file shortcut ngoài desktop vừa tạo vào.

Với Win XP thì bạn và C:\Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\Startup

s02

Vậy thôi, quá đơn giản. Viết cái bài này mà thấy hổ thẹn với cái bàn phím trùm.

 

Categories: Thủ thuật máy tính

Leave A Reply

Your email address will not be published.