Browsing: HYIP

HYIP là viết tắt của High Yield Investment Programs, có nghĩa là các chương trình đầu tư siêu lợi nhuận (rủi ro cao). Thông thường chúng mang lại lợi nhuân cao hơn rất nhiều so với gởi tiền vào tài khoản ngân hàng.