Cookie là gì và nó có tác dụng gì?

Cookies là gì?

Cookie là các tệp chứa các mẩu dữ liệu nhỏ như tên người dùng và mật khẩu, thông tin điền vào các biểu mẫu, được tạo ra trong qua trình truy cập và sử dụng website. Cookie sau đó được lưu vào máy tính của bạn, và sẽ gởi các thông tin này đến máy chủ web khi bạn truy cập website đó những lần sau. Cookie giúp cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.

Cookie cho phép các trang web nhận ra bạn đã từng truy cập trước đây và nhớ lại thông tin đăng nhập và các thông tin khác mà bạn đã cung cấp cho website. Chẳng hạn khi bạn đăng nhập vào một diễn đàn, lần sau khi quay lại bạn sẽ không cần phải đăng nhập nữa. Đó là nhờ cookie đã lưu thông tin đăng nhập của bạn trên máy tính, và khi bạn mở lại trang web đó, cookie sẽ gởi thông tin này đến máy chủ web và do đó bạn không cần đăng nhập lại.

Ngoài ra, các trang web mua sắm sử dụng cookie để theo dõi các mặt hàng mà người dùng đã xem trước đó, cho phép các trang web đề xuất các sản phẩm khác mà họ có thể thích và giữ các mặt hàng trong giỏ hàng trong khi họ tiếp tục mua sắm.

Cookie là gì?

Có 2 loại cookie

Cookie có hai loại: phiên và liên tục. Cookie phiên hay còn gọi là session, chỉ được sử dụng trong khi điều hướng một trang web. Chúng được lưu trữ trong bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên và không bao giờ được ghi vào ổ cứng. Chẳng hạn khi bạn mua hàng, các sản phẩm được lưu vào giỏ hàng thông qua session. Khi session kết thúc cookie sẽ bị xoá khi bạn hoàn thành mua hàng hoặc huỷ bỏ giỏ hàng.

Cookie liên tục sẽ lưu trên máy tính của bạn, và nó sẽ không mất đi khi bạn tắt máy. Về lý thuyết thì nó sẽ tồn tại mãi, cho tới khi bạn xoá nó hoặc cài đặt lại hệ điều hành. Một số trình duyệt có thể thiết lập tự động xoá Cookie sau một thời gian.

Cookie liên tục được sử dụng cho hai mục đích chính:

  • Xác thực:Những cookie này theo dõi xem người dùng đã đăng nhập bawfngthoong tin nào. Nó sẽ tự động gởi thông tin đăng nhập đến máy chủ web ở lần sau để người dùng không phải nhập lại..
  • Theo dõi:Cookie theo dõi nhiều lượt truy cập vào cùng một trang theo thời gian. Ví dụ, một số website bán hàng sử dụng cookie để theo dõi lượt truy cập từ những người dùng cụ thể, bao gồm các trang và sản phẩm được xem. Thông tin họ có được cho phép họ đề xuất các mục khác có thể khiến khách truy cập quan tâm. Dần dần, một hồ sơ được xây dựng dựa trên lịch sử duyệt web của người dùng trên trang web đó.

Cookie là gì?

Cookies của bên thứ ba

Cookie của bên thứ ba là loại cookie được tạo ra bởi những trang web khác có liên kết với website mà bạn đang truy cập. Thường là thông qua các quảng cáo trên website đó. Truy cập một trang web có 10 quảng cáo của bên thứ 3 có thể tạo ra 10 cookie, ngay cả khi người dùng không bao giờ nhấp vào các quảng cáo đó.

Cookie của bên thứ ba cho phép nhà quảng cáo phân tích theo dõi lịch sử duyệt web của một cá nhân trên web trên bất kỳ trang web nào có chứa quảng cáo của họ. Do đó, nhà quảng cáo có thể xác định hiệu quả của quảng cáo cũng như thói quen người dùng để đưa ra các quảng cáo phù hợp. Chẳng hạn như khi bạn vào một website bán laptop có chèn quảng cáo. Ngay lập tức cookie của nhà quảng cáo sẽ “để ý bạn”. Sau đó khi bạn truy cập bất kỳ website nào khác có chèn quảng cáo của nhà quảng cáo đó thì bạn sẽ thấy toàn quảng cáo laptop.

Categories: Thủ thuật máy tính

Tags: ,,

Leave A Reply

Your email address will not be published.