Hướng dẫn sửa lỗi HTTPS trên Chrome cho web WordPress dùng WooCommerce

Mấy ngày gần đây trình duyệt Google Chrome update lên phiển bản mới, cụ thể là phiên bản 44.0…. gây ra lỗi giao diện và chuyển toàn bộ link thành https://  cho những web dùng plugin WooCommerce.

https chrome

Để sửa lỗi này các bạn làm theo các cách sau:

Cách 1:

1 . Mở file woocommerce.php trong thư mục wp-content/plugins/woocommerce/

2. Tìm dòng sau:

if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) {
exit;
}

3. Thêm vào bên dưới đoạn code sau:
if ( ! class_exists( 'Chrome_HTTPS' ) ):
class Chrome_HTTPS {
function __construct() { $_SERVER['HTTPS'] = false; }
}
new Chrome_HTTPS;endif;

Lưu lại và up đè lên host.

Nếu vẫn không được thì thử cách 2.

Cách 2:

1 . Vào Plugins -> Add new

2. Tìm và cài đặt plugin Chrome HTTPS Bug Fix for WooCommerce của  Luke Williamson

3. Active plugin này lên và xem lại.

Nếu vẫn không được thì Update WordPress lên bản mới nhất và cài lại plugin này.

Cách 3:

Nâng cấp WooCommerce lên bản mới nhất.

Lưu ý: Cách này chỉ dành cho những website chưa chỉnh sửa hay custom gì trong phần code của WooCommerce, vì nếu đã chỉnh sửa plugin này rồi thì khi update lên dễ bị lỗi trắng trang và có thể mất hết chỉnh sửa trước đó.

Categories: Thủ thuật Web

Tags: ,,

Leave A Reply

Your email address will not be published.