Giá bitcoin đang xuống

Bài viết này chỉ ngắn gọn thông báo với các bạn là thời điểm đầu tư bitcoin đã gần kề, nếu có vốn hãy chuẩn bị để đầu tư bitcoin vào thời điểm này, lãi mờ mắt luôn.. 

Chúc may mắn. Mình không bán bitcoin 🙂 đừng hỏi mình để mua nhé!

Categories: Bitcoin

Tags:

1 Comment

  1. Viết bài này ngày 23/6, lúc đó giá bitcoin vào khoảng $550.. bây giờ là 13/7, giá bitcoin đang là $650.. không biết có bạn nào kiếm đc ngàn $ sau 20 ngày chưa nhỉ 🙂

    Reply

Leave A Reply

Your email address will not be published.