[Bitcoin-Phần 3]Bitcoin không phải là đồng tiền ảo duy nhất

Bitcoin là đồng tiền ảo được khai sinh đầu tiên và vẫn có giá trị tới bây giờ. Tính tại thời điểm hiện tại của bài viết này, giá của bitcoin đang dao động trong khoảng 580USD/bit. Tuy nhiên, ngoài bitcoin, có cả trăm đồng coin ảo khác đã được tạo ra theo đó, tuy nhiên giá trị của nó không cao, chỉ khoảng vài chục USD/coin đổ lại.

Litecoin-vs-Bitcoin-coins-gold-silver

Một số coin ảo có lượng giao dịch hoặc đào nhiều có thể kể ra như là Litecoin, Ethereum, Dogecoin, Gridcoin, Novacoin,… Mục đích tạo ra số coin nhỏ lẻ (mà dân chơi bitcoin hay gọi là coin rác) là vì nó dễ đào hơn bitcoin nhiều lần (độ khó thấp), và vì có mệnh giá thấp nên các hoạt động giao dịch hay mua bán (lướt sóng) sẽ được nhiều người sử dụng hơn. Trong thế giới tiền ảo thì bitcoin được ví như đồng tiền vàng còn Litecoin được ví như là đồng tiền bạc. Việc sử dụng các đồng coin rác cũng hoạt động như bitcoin, có thể đào, mua bán hoặc giao dịch. 

Một số coin rác có thể do các sàn giao dịch bitcoin khác nhau mở ra, tuy nhiên tất cả các coin này đều có chung một điểm là đều có thể quy về bitcoin làm đồng tiền chung khi cần giao dịch.

Categories: Bitcoin

Tags: ,,,,,

Leave A Reply

Your email address will not be published.